Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat na odpolední odborný seminář, který pořádá společnost Pfizer, spol. s r.o. ve spolupráci se IV. Interní hematologickou klinikou FN Hradec Králové, a to na téma:


NOVINKY V ENDOKRINOLOGII 2024

úterý 16. 1. 2024, od 16.30 hodin
Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové

Odborný garant akce:
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.
,
IV. Interní hematologická klinika, Subkatedra endokrinologie,
Katedra interních oborů FN a LF UK Hradec Králové