Program

09.00 – 09.15

Úvod

prof. MUDr. Michal Kršek. CSc., doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
09.15 – 10.00

Možnosti asistované reprodukce u hypogonadotropního hypogonadismu – co by měl znát endokrinolog

MUDr. Veronika Mokrá
Gennet, Praha
10.00 – 10.30

Selární problematika – odpovědi na otázky

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., prof. MUDr. Václav Hána, CSc., doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚNV
10.30 – 11.00

Přestávka

11.00-11.30

Diagnóza adenom hypofýzy a ty druhé

prof. MUDr Manuela Vaněčková, Ph.D.
MR pracoviště, RDG klinika 1. LF UK a VFN
11.30 – 12.15

Zajímavé kazuistiky

MUDr. Václav Hána, Ph.D., MUDr. Adéla Krausová, MUDr. Kristýna Žabková
3 interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
12.15 – 13.15

Oběd

13.15 – 14.45

Využiti radioterapie v léčbě hypofyzárních adenomů Leksellův gama nůž

doc. MUDr. Roman Liščák. CSc.
Odděleni stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce

Cyberknife

MUDr. Michaela May, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

Protonová radioterapie

MUDr. Štěpán Vinakurau
Proton Therapy Center Praha
14.45 – 15.00

Diskuze, závěr