Program

Místo konání: OREA Hotel Angelo Praha, Radlická 3216/1g, 150 00 Praha 5

9:00 – 9:15

Úvod

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
(3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
9:15 – 10:00

Indukce puberty u dětí s hypogonadismem

doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.
(Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol)
10:00 – 10:50

Selární problematika – odpovědi na otázky

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA,
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.,
doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
(3. interní klinika 1. LF UK a VFN)
MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.
(Interní klinika 1. LF UK a ÚVN)
10:50 – 11:20 Přestávka
11:20 – 11:50

Pohled do historie

Substituční léčba glukokortikoidy
MUDr. Adéla Krausová
(3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Substituce antidiuretického hormonu
MUDr. Václav Hána ml., Ph.D.
(3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)

Historie operativy selárních lézí
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
(Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN)
11:50 – 12:30

Úskalí diagnostiky a léčby Cushingovy choroby

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
(3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
MUDr. Tomáš Brutvan
(3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
(Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN)
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:00

Kazuistiky – konzultace – mezioborová diskuze

Radiolog: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
(MR pracoviště, RDG klinika 1. LF UK a VFN)
14:00 – 15:15

Zajímavé kazuistiky s doporučením pro praxi

Multidisciplinární spolupráce jednotlivých specialistů
15:15 – 15:30 Diskuze, závěr